سالن بدنسازی هتل مجلل پرشین پلازا از تمامی وسایل و تجهیزات انجام فعالیت های بدن سازی برخوردار است و تمامی عزیزان می توانند در این سالن به انجام حرکات ورزشی مورد نظر خود بپردازند .